Συντελεστές Βαρύτητας ΕΠΑΛ για τις Στρατιωτικές Σχολές

στρατιωτικες σχολες

Οι συντελεστές βαρύτητας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν στα ΕΠΑΛ. Σε κάθε ειδικότητα ανακοινώθηκαν συντελεστές για κάθε μάθημα. Οι συντελεστές αυτοί επηρεάζουν το 20% των μορίων των υποψηφίων δίνοντας σε κάθε υποψήφιο διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα.

Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές βαρύτητας στην Υπουργική Απόφαση.