Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Λυκείου

Το φροντιστήριο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι οι ανάγκες των μαθητών η οργάνωση κ η ορθή αξιοποίηση του χρόνου με στόχο την άριστη απόδοσή τους.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας για την εμπεδωση της ύλης κ την εξοικείωση των μαθητών με το εξεταστικό σύστημα.

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής.

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.

Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τις ανάγκες κάθε μαθητή, ώστε να προχωρήσει χωρίς προβλήματα στις επόμενες τάξεις του Λυκείου, με βάση την κατεύθυνση που έχει επιλέξει και να πετύχει στις εξετάσεις και κατ’ επέκταση στο στόχο του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα)
2
Μαθηματικά (Γεωμετρία)
2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνικά · Διδαγμένο · Γραμματική & Συντακτικό 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 3
Σύνολο 14

Για το φροντιστήριό μας “Δεν υπάρχει κακός μαθητής”. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.