Πρόγραμμα Σπουδών

Β’ Λυκείου

Το φροντιστήριο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι οι ανάγκες των μαθητών η οργάνωση κ η ορθή αξιοποίηση του χρόνου με στόχο την άριστη απόδοσή τους.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας για την εμπεδωση της ύλης κ την εξοικείωση των μαθητών με το εξεταστικό σύστημα.

Τα προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας.

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο)
2
Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής 1
Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 3
Λατινικά 2
Σύνολο 9
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λατινικά Γ’
1
Ιστορία Γ’
1
Αρχαία Ελληνικά Γ’ (Διδαγμένο)
2
Σύνολο
4
Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα θεμάτων ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά 2

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Θετικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Άλγεβρα
2
Μαθηματικά Προσανατολισμού
2
Φυσική 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 3
Σύνολο 11
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά Γ’
2
Φυσική Γ’
2
Χημεία Γ’
2
Σύνολο
6
Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα θεμάτων ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική Προσανατολισμού Β΄ 2

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Σπουδές Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Άλγεβρα
2
Μαθηματικά Προσανατολισμού
2
Φυσική 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 3
Σύνολο 11
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Βιολογία Γ’
2
Φυσική Γ’
2
Χημεία Γ’
2
Σύνολο
6
Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα θεμάτων ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική Προσανατολισμού Β΄ 2

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Άλγεβρα
2
Μαθηματικά Προσανατολισμού
2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 3
Σύνολο 7
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά Γ’
2
Πληροφορική Γ’
2
Οικονομία Γ’ – Μικροοικονομία
1
Οικονομία Γ’ – Μακροοικονομία
1
Σύνολο
6
Πρόγραμμα υποστήριξης για την Τράπεζα θεμάτων ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική Προσανατολισμού Β΄ 2

Για το φροντιστήριό μας “Δεν υπάρχει κακός μαθητής”. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.