Πρόγραμμα Σπουδών

Γ’ Λυκείου

Το φροντιστήριο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι οι ανάγκες των μαθητών η οργάνωση κ η ορθή αξιοποίηση του χρόνου με στόχο την άριστη απόδοσή τους.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας για την εμπεδωση της ύλης κ την εξοικείωση των μαθητών με το εξεταστικό σύστημα.

Τα προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ  εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας.

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά · Αδίδακτο · Διδαγμένο 6
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 4
Σύνολο 14

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Θετικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά 6
Φυσική 5
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 4
Σύνολο 17

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Σπουδές Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική 5
Χημεία 4
Βιολογία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 4
Σύνολο 17

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Λυκείου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 4
Οικονομία 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 4
Σύνολο 17

Για το φροντιστήριό μας “Δεν υπάρχει κακός μαθητής”. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.