Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Το φροντιστήριο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι οι ανάγκες των μαθητών η οργάνωση κ η ορθή αξιοποίηση του χρόνου με στόχο την άριστη απόδοσή τους.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας για την εμπεδωση της ύλης κ την εξοικείωση των μαθητών με το εξεταστικό σύστημα.

Περνώντας στις τάξεις του γυμνασίου οι καθηγητές μας βεβαιώνονται, ότι ο μαθητής δεν έχει ‘’κενά’’ από τις τάξεις του δημοτικού και εστιάζουν τη μελέτη στο δικό του ρυθμό και τις δικές του ανάγκες. Ο καθηγητής φροντίζει για την επίτευξη των στόχων του κάθε μαθητή, παρουσιάζοντας με απλό και μεθοδικό τρόπο τις βασικές έννοιες των μαθημάτων.

Τα προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ  εξυπηρετούν τις ανάγκες κ τους στόχους των μαθητών μας.

Γ' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ Γυμνασίου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα)
2
Μαθηματικά (Γεωμετρία)
2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 2
Σύνολο 6
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά
2
Φυσική
1

Β' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ Γυμνασίου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα)
2
Μαθηματικά (Γεωμετρία)
2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 2
Σύνολο 6
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά
2
Φυσική – Χημεία
1

Α' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ Γυμνασίου ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαθηματικά (Άλγεβρα)
2
Μαθηματικά (Γεωμετρία)
2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία · Έκθεση · Λογοτεχνία 2
Σύνολο 6
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά
2
Φυσική – Χημεία
1

Για το φροντιστήριό μας “Δεν υπάρχει κακός μαθητής”. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.