Διδασκαλία Ελληνικής σαν ξένη γλώσσα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα.

Το διδακτικό υλικό επικεντρώνεται στις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου) και στην πολιτισμική επίγνωση.

Μέσα από παιχνίδια και κείμενα ειδικά γραμμένα για παιδιά, τα παιδιά αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες.

learn greek

Είμαστε εδώ για να καταστήσουμε εφικτή μια “Παιδαγωγική της Επιτυχίας” για κάθε μαθητή! Κτίζουμε το μέλλον των παιδιών σας για να τα καταστήσουμε αξιόμαχα μέλη της κοινωνίας.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "Αιέν Αριστεύειν"