Εξ αποστάσεως διδασκαλία (e - Learning)

Οι σύγχρονες συνθήκες σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες για μάθηση μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιβάλλουν τη δημιουργία μίας σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε τμηματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί του Αιέν Αριστεύειν είναι ειδικά καταρτισμένοι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιώντας όλα τα διδακτικά και εποπτικά μέσα(εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω του site μας, σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα κτλ) ώστε να μην «χαθεί» καμία διδακτική ώρα.

  • Όλοι οι συμμετέχοντες συνδέονται και επικοινωνούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, σε προκαθορισμένο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Λειτουργεί ως μία "ηλεκτρονική τάξη" με όλες τις λειτουργίες της παραδοσιακής: παράδοση μαθήματος, εξέταση μαθητή, επίλυση ασκήσεων & αποριών, χρήση διαδραστικού πίνακα, υποβολή ερωτήσεων, ανάρτηση & ανάθεση εργασιών, διενέργεια τεστ κτλ.
  • Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, καθώς δεν υπάρχουν οι μετακινήσεις

Στο φροντιστήριο μας παρέχουμε τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων από το χώρο σας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον με τη μορφή Σύγχρονης κ Ασύγχρονης μάθησης.

Η γνώση “έρχεται” στο σπίτι σας.

Στη σύγχρονη μάθηση ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε πραγματικό χρόνο μέσω του internet.
Εκπαιδευτής κ εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε μια ” εικονική” αίθουσα διδασκαλίας που δε γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς.

Τι προσφέρει

  • Παροχή εκπαίδευσης χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο.
  • Η εξ αποστάσεως εκμάθηση προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων χωρίς μετακινήσεις ακόμη κ σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων.
  • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων με γνώμονα τη διαθεσιμότητα του μαθητή.
  • Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει τα εξ αποστάσεως μαθήματα είτε μέσα από τον υπολογιστή του, το laptop, το tablet, είτε από το κινητό του.
  • Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματων.

Η εκπαίδευση δεν έχει σύνορα !

Zoom