Μελέτη Δημοτικού

Το Αιέν Αριστεύειν είναι δίπλα στον μαθητή από τα πρώτα βήματά του στο σχολείο.

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία, διαμορφώνουν τις συνήθειες μελέτης και τον τρόπο σκέψης τους. Έτσι αποκτούν τις βάσεις σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα συναντήσουν στο Γυμνάσιο.

Η Μελέτη Δημοτικού στο Αιέν Αριστεύειν γίνεται αποδοτικότερη χάρη στην καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην πλήρη εμπέδωση της σχολικής ύλης από το παιδί σας. Επίσης βοηθά τα παιδιά στην τήρηση της οργάνωσής τους ώστε να τελειώνουν πιο γρήγορα τα μαθήματά τους.

Στόχος είναι τα παιδιά να καλύπτουν πιθανά μαθησιακά ελλείμματα τα οποία έχουν προκύψει τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, να προετοιμάζονται σωστά για τις μαθησιακές τους υποχρεώσεις και επιστρέφοντας σπίτι να μπορούν να ασχοληθούν με τα ενδιαφέροντά τους στον ελεύθερο χρόνο που πλέον διαθέτουν.

μελετη δημοτικου

Στο Αιέν Αριστεύειν, τα παιδιά:

  • Αποκτούν διάθεση και κίνητρα για μάθηση
  • Αναπτύσσουν οργανωτικές δεξιότητες μελέτης
  • Βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους
  • Συνειδητοποιούν ότι το διάβασμα είναι προσωπική υπόθεση και υποχρέωση