Οι Εκπαιδευτές μας

Το Αιέν Αριστεύειν είναι δίπλα στον μαθητή από τα πρώτα βήματά του στο σχολείο.

Οι αξιολογημένοι καθηγητές του φροντιστηρίου γνωρίζουν ΑΡΙΣΤΑ το αντικείμενο τους και εξειδικεύονται ανά τάξεις γεγονός που εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων των μαθητών.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό μας διακρίνεται για την μεθοδικότητά του, την οργανωτικότητα και τον προγραμματισμό της ύλης, των σημειώσεων. ΑΞΙΕΣ που διακρίνουν το εκπαιδευτικό τους έργο.

Στεκόμενοι  δίπλα στο μαθητή επιτυγχάνουν την αποβολή του άγχους και την καλλιέργεια της αγάπης για μάθηση με στόχο την επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Είναι άριστα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες γεγονός που εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση του μαθήματος.

Η 30χρονη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και επιτυχίας.