ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ

Προγράμματα Σπουδών

Το φροντιστήριο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

 Πρώτιστο μέλημά μας είναι οι ανάγκες των μαθητών, η οργάνωση κ η ορθή αξιοποίηση του χρόνου με στόχο την άριστη απόδοσή τους.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας για την εμπέδωση της ύλης κ την εξοικείωση των μαθητών με το εξεταστικό σύστημα.

11αειν αριστεύειν φροντιστήριο

Προγράμματα Σπουδών