Προετοιμασία για πειραματικά πρότυπα σχολεία

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι ειδικές μονάδες δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης που διαθέτουν διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με υπόλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες.

Διαθέτουν καθηγητές με υψηλές αξιολογήσεις και έντονη ακαδημαϊκή παρουσία, αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία, ενθαρρύνουν την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και δέχονται μαθητές μόνο μέσω εξετάσεων.

Στο Αιέν Αριστεύειν προετοιμάζουμε τους μαθητές για την εισαγωγή τους στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής και μέσα από αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών.

Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών του Αιέν Αριστεύειν για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία περιλαμβάνει:

1

Ολιγομελή τμήματα

2

Tests προσομοίωσης των εξετάσεων

3

Εξετάσεις τεχνικής διαχείρισης χρόνου

4

Εκπαιδευτικό υλικό

Είμαστε εδώ για να καταστήσουμε εφικτή μια “Παιδαγωγική της Επιτυχίας” για κάθε μαθητή! Κτίζουμε το μέλλον των παιδιών σας για να τα καταστήσουμε αξιόμαχα μέλη της κοινωνίας.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "Αιέν Αριστεύειν"