Δημοτικό

Κέντρο Μελέτης

Το φροντιστήριο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι οι ανάγκες των μαθητών η οργάνωση κ η ορθή αξιοποίηση του χρόνου με στόχο την άριστη απόδοσή τους.

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας για την εμπεδωση της ύλης κ την εξοικείωση των μαθητών με το εξεταστικό σύστημα.

Η επιστημονική μας γνώση και η αγάπη μας για τα παιδιά, μας οδήγησαν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός καθημερινού προγράμματος μελέτης-προετοιμασίας των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας, το οποίο ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού! Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων, επιτυγχάνεται με τη συνδρομή υπεύθυνου, αξιόλογου και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού και στοχεύει στην καθημερινή προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα τους και στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για τις επόμενες τάξεις, γυμνασίου και λυκείου, χωρίς ‘’κενά’’!

Ο δάσκαλος έχει την επιστημονική κ την παιδαγωγική κατάρτιση να εντοπίσει τις αδυναμίες του κ πάνω σε αυτές να χτίσει ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα μελέτης που θα αναδείξει όλες τις δημιουργικές ικανότητες του μαθητή.

Βασικό του καθήκον είναι η καθοδήγηση του μαθητή με στόχο η απόκτηση αισθήματος καθήκοντος  η εκμάθηση τρόπων σωστής μελέτης, η ενθάρρυνση για αυτενέργεια, η οργάνωση του χρόνου η  μεθόδευση των εργασιών κ η μελέτη, εμπέδωση των μαθημάτων για την επόμενη μέρα με έναν εύκολο διασκεδαστικό κ επιτυχημένο τρόπο.

Τα προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας.

μελέτη δημοτικού

Για το φροντιστήριό μας “Δεν υπάρχει κακός μαθητής”. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.